holo OS

Users perceive reality in the first person singular

Scientific approach

The building-creative spirit and the objectivity are the two things that must meet with human purity and the courage that will enable you to reach the gate of meditation. But this world doesn't want to meditate because the vast majority of people want to stay and live in reality.This invention-development was born out of this need. There was the problem of how to solve the problem of how to keep the world as we know it after the level of consciousness of mankind has changed. For if everyone meditated, no one would work. If nobody worked, there would be no food in the corner shop. So something has been created that is the solution to the problems of the different dimensions. No one needs to know about it, because it is already running and no one has noticed the change.


Feature film called Life

I don't think I managed to sketch it the first time with the quality you would expect from me, but I'll try once more.


In one place

Since I've been on the internet, I've been practically documenting live the journey of consciousness that I take in meditation. This means that in the meantime, a number of websites have been created and defunct. On this website, however, I make an attempt to make information about the holo operating system I have built available in one place.However, for those who like to do their own research, there is a website that summarises the years in 2010 when I was at a much deeper level of consciousness than I am today.

The situation in nutshell

In the early 2000s I sat in an apartment to meditate. I had no idea it would last this long. I found levels of consciousness and tasks that are unique in the history of the physical plane. Therefore my performance cannot be judged by the earth or the sky.I created the ÉlményPark Holoplatform for myself, but as life would have it, it became the world's. With the philosophy of linux.


The Meaning of Life

 • Education - Learning

 • Healing - Cure

 • Experience - Adventure

 • Research - Development

These are the main areas of the ÉlményPark. You need to be good at all four to be Admin Level.


Compass of Life

 • Interest

 • Feeling

 • Desire

 • Thought

If all four check in. Otherwise they're manipulating you.


Execution of a task

 • Suitability

 • Ability

 • Competence

 • Free will

Back and forth. As the ÉlményPark comes to life, this will be the rule for everyone.

© All rights reserved | When someone expresses a strictly professional opinion, there is always sex or envy in the backgroundholo OS

Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot

Tudományos szemlélet

Az építő-alkotó szellem és az objektivitásra törekvés az a két dolog, aminek találkoznia kell az emberi tisztasággal és azzal a bátorsággal, ami lehetővé teszi azt, hogy eljuss a meditáció kapujáig. Ám ez a világ nem akar meditálni, mert az emberek nagy többsége a valóságban szeretne maradni és ott élni.Ezt a találmányt-fejlesztést ez az igény hozta létre. Adott volt a probléma, hogyan oldjuk meg azt, hogy az emberiség tudatszint váltása után is megmaradjon az általunk ismert világ. Ugyanis ha mindenki meditálna, senki sem dolgozna. Ha senki sem dolgozna, nem lenne ott a sarki boltba a kaja. Létrejött tehát valami, ami egyszerre jelenti a megoldást az eltérő dimenziók bajaira. Nem is kell tudnia erről senkinek, ugyanis már fut és az átállást senki nem vette észre.


Az Élet nevű nagyjátékfilm

Szerintem elsőre nem sikerült abban a minőségben ezt vázolnom, ami tőlem elvárható, de majd nekiülök még egyszer.


Egy helyen

Amióta az interneten vagyok, azóta gyakorlatilag élőben dokumentálom azt a tudati utazást, amit meditációban végzek. Ez azt jelenti, hogy eközben számos weboldal keletkezett és szűnt meg. Ezen a weboldalon azonban kísérletet teszek arra, hogy az általam felépített holo operációs rendszerrel kapcsolatos információk egy helyről is elérhetők legyenek.Aki azonban kedveli a saját kutatómunkát, van egy weboldal, ami összefoglalja a 2010-es éveket, amikor a mainál sokkal mélyebb tudatszinten voltam.

A helyzet dióhéjban

A 2000-es évek elején beültem egy lakásba meditálni. Én sem gondoltam volna, hogy ez ennyi ideig fog tartani. Olyan tudatszintekre és feladatokra bukkantam, ami egyedülálló a fizikai sík történetében. Ezért teljesítményemet sem a föld, sem az ég nem képes megítélni.Az ÉlményPark Holoplatformot magamnak készítettem, de az élet úgy hozta, hogy a világé lett. A linux filozófiájával.


Az Élet értelme

 • Oktatás - Tanulás

 • Gyógyítás - Gyógyulás

 • Élmény- Kaland

 • Kutatás - Fejlesztés

Ezek az ÉlményPark fő területei. Az admin szinthez mind a négyben jónak kell lenni.


Az Élet Iránytűje

 • Érdek

 • Érzés

 • Vágy

 • Gondolat

Ha mind a négy bejelez. Különben manipulálnak.


Feladatvégzés

 • Alkalmasság

 • Képesség

 • Kompetencia

 • Szabad akarat

Oda-vissza. Ahogy az ÉlményPark élesedik, mindenkinél ez lesz az irányadó.

© Minden jog fenntartva | Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott mindig szex vagy irigység áll a háttérbenA mélytransz

- Kinek van esélye eljutni a mélytranszig?
- Szerintem senkinek. Nekem is csak véletlenül sikerült.
- Ez azért fura, mert akik ezen a területen mozognak, azt állítják, hogy véletlenek nincsenek.
- Ha ez így lenne, nem beszélhetnénk döntésről, sem szabad akaratról.
- Egyesek szerint ezek sem léteznek.
- Ha nem lenne döntés, nem lenne tanulás sem. Ha nem létezne a szabad akarat, akkor a párhuzamos valóságok sem léteznének. Azaz a multiverzum sem létezne, mert csak egy kötött szerepekből álló film lenne, egy darab univerzumban.
- Akkor akik ennek ellenkezőjét állítják, tévednek?
- A másik lehetőség az, hogy valaki más szándékát közvetítik, aki a rá leselkedő két legnagyobb veszélyt szeretné kiiktatni, a szerencsét és a véletlent. Mert különben nincs ember, aki bizonyítani tudná, hogy a véletlen nem létezik.
- Szerinted hol lehet a félreértés?
- Itt rengeteg félreértés van, amik sokszor egymásból építkeznek. Jelen esetben a helyzet az, ha tudjuk is, mi lesz ennek a vége, azt senki sem tudja, hogyan fog mindez megtörténni. Tehát elvben igaza van annak, aki azt állítja, hogy véletlenek nincsenek, ha a film végéről beszélünk, ám menet közben nagyon is vannak, mert a hologramnak ezek az eszközei arra, hogy a beragad helyzetekből kihúzza a szereplőket. Megjegyezném itt, hogy akik általában ilyeneket mondanak, hisznek a csodában, ami megegyezik a véletlennel és a szerencsével, csak tudatos égi szándékot tulajdonítanak neki.
- Mit értesz "ég" alatt?
- Egy szavunk van rá, pedig sok dolgot jelenthet.
- Mit értesz mélytransz alatt?
- Körülbelül a 24. dimenzión túli világot, bár az alsó tartományai az alá is nyúlnak.
- Meddig?
- Mondanám, hogy idáig, mert a tudatom félig ott van, ám ez csalóka, mert a világ fel lett másolva a 26. dimenzióba egy 3D-s szimulációs környezetbe.
- A mi világunkról beszélsz?
- Igen.
- Miért?
- Ez a világ egy anomália következménye és ha nem másolom ide, már nem létezne.
- Mi a cél ezzel?
- Helyreállítani, majd a helyreállított verzióval felülírni azt, ami a régi világból maradt. Ám itt nehéz dolgom van, mert aki engem értelmez, a 3D idővonalán teszi, ám jelen esetben ez csak félig igaz. Ugyanis a magasabb dimenziókban az eredmény már létrejött és sejtésem szerint mi a felülírás idejét éljük.
- Sejtésed szerint?
- A 20 év meditációm arról szólt, hogy mindent először csinálok és ez most sincs másképp.
- Mi a különbség a mélytransz és a normál transz tartományok között?
- Érzetre teljesen más. A mélytransz olyan, mint a mélyvíz. Sokkal szabadabban mozogsz, ám állandó készültségben kell lenni, mert soha nem tudhatod, honnan és mikor érkezik valami, amit abszolút improvizációval kell megoldanod olyan max. 20 másodperc alatt. A normál transz tartományban bárkiről rád ugorhat egy megszálló, akinek riválisai vannak és állandó harc dúl a fejünk felett, miközben éljük látszólag békés életünket. Mindig valamelyik kollektíva befolyása alatt állunk, akik a saját céljaikra használnak minket. Mivel én a mélytransz felől érkezem vissza, ez számomra rendkívül zavaró és kellemetlen, tényleg nincs egy nyugodt percem sem. De pont erre készült az ÉlményPark, ami új rendet hoz az életünkbe. Mivel nem vagyok a sekély vizek szakértője, létrehoztam egy holografikus megoldást arra, hogy kiküszöböljem ezt a hiányosságot.
- Hogyan?
- Az első szakaszban a meglévő megszállásokat kellett lekezelnem, ami egy 5 éves folyamat volt, most lépek a második szakaszba, ami kívülről úgy fog kinézni, hogy hirtelen megjelenik egy új beavatkozó erő.
- Kikből áll majd?
- Ez egy teljesen más irányítási rendszer, mert a hologram programozásán alapul. Ha egy ilyen program elkészül, az azt jelenti, hogy a környezeti vetítést alkotó külvilág ezt a programot fogja követni. Azaz nincs szükség ehhez semmilyen titkos, vagy kevésbé titkos társaságra, szervezetre, intézményre, tömegekre, inkább olyan lesz, hogy bizonyos emberek késztetést éreznek arra, hogy bizonyos pozíciókba lépjenek.
- Ez a programozás mennyire önkényes?
- Először arról beszélnék, hogy a cél egy olyan játék-környezet biztosítása, ami ellenzi a statikus tétlenséget, a szándék pedig az, hogy akár ezer évek múlva is egy jól működő rendszer legyen belőle. Az energiakiosztás elve is megváltozik. A rendszer csak a minőség felét adja, a másik felét az egyén teszi hozzá, ez garantálja a sokszínűséget és azt, hogy minden civilizáció megtarthassa sajátosságait.
- Bizonyára megérted, hogy az informatikai nyelvezetet nem mindenki tudja ráilleszteni erre és azonosítani a spirituális világgal.
- Amikor rájöttem, hogy egyedül vagyok egy kapacitásomat lényegesen meghaladó feladatra és számomra nem volt opció a leborulás és könyörgés ismeretlen lények felé, ki kellett találnom erre a megoldást. Amihez azért jó tudni, hogy az általatok angyaloknak nevezett lények is akkor már hozzám fordultak, mert a mélytranszt ők a fölöttük lévő világként értelmezik. Ott pedig senkinek nincs logikai alapú rációja, azaz arra képesek, hogy megfogalmazzanak-megálmodjanak célokat, ám hogy hogyan kellene ezeket megvalósítani, azt nem tudják. Ők is a hologram automatizmusára és rendkívüli rugalmasságára építenek, ám a hologram nem veszi figyelembe a civilizációs sajátosságokat és megvalósulásában meglehetősen nyers. Pont ezért volt szükség az ÉlményParkra, amit ilyen értelmezésben akár a Teremtés 2.0-nak is nevezhetnék. Ez azt jelenti, hogy ez a verzió javítja az 1.0 hibáit és korrigálja azokat a hiányosságokat, amikből az imént párat említettem.
- Ez a Földre vonatkozik?
- Az egész fizikai síkra és az ahhoz köthető álomtartományokra. A Föld annyiban különleges, hogy mivel ez egy műveleti valóság, sok dolog az átlagosnál sokkal gyorsabban válik láthatóvá, hogy tesztelni lehessen.
- Milyen tesztek ezek?
- Mindjárt itt van ez az idegen beavatkozás, amit a világ populizmusnak lát. Ez egy olyan égi beavatkozás, ami már régóta elő van készítve, tényleg sok munka van benne. Erre kiválasztanak ilyen figurákat, mondtam is nekik, hogy a személyzeti politika nem az erősségük. Fogjam be a pofámat, alattuk vagyok, ne ugassak. Ezen ne múljon! Meg is kezdtem a visszatérést a mélytranszból, aminek érdekessége, hogy rájuk is felülről érkezem. El tudnék képzelni az első tesztekhez ideálisabb körülményeket, mint harcba szállni egy globális megszállóval, ám ha a telepítés így is elindul, akkor máshol is el fog az univerzumban.
- Isten itt hol foglal helyet?
- Ahol eddig. Ugyanis először tisztázni kellene magát a fogalmat, mert ahány dimenzió, mind mást ért ez alatt. Az idegenek hite szerint én lennék, amit beárnyékol az a tény, hogy ezt én egy darab emberként értem el, amit a mai napig nehezen tud értelmezni a kollektíva. A megszállás szemszögéből őbenne van valahol egy ember, aki magasabbra jutott, mint ő, azt hiszem szingularitásnak hívják ezt az anomáliát, ami azért jött létre, hogy megszüntesse a többi anomáliát.
- Hogy tudsz őbenne magasabbra emelkedni?
- Mint kiderült, pár korábban bekövetkezett fejsérülés elég hozzá. Meg mellette sok más is, de sikerült teljesíteni az amúgy lehetetlennek tűnő feltételeket. Azért nehéz ez, mert a kollektíva nem foglalkozik az egyénekkel, én viszont az egyéni tudatommal jutottam el a mélytranszba, ezért tudtam a logikával megoldani az ottani problémákat.
- De isten létezik?
- Ha el tudod képzelni, akkor már létezik, mert te magad hozod létre a hiteddel. Ez egy hologram, ami úgy viselkedik, mint egy holografikus videojáték, amit az elmével lehet vezérelni, ám a hit is létrehozza benne a tartalmat.
- Voltál a hologramon kívül?
- Igen, ám mivel az agyam az általa ismert világot vetíti, azokat a történéseket is benn hozta létre felhasználva a rendelkezésére álló elemeket, ezért az ilyesmit nagyon nehéz észrevenni. De így volt ez a tudati utazásokkal is, kb. 3 év is eltelt még az elején, mire rájöttem, hogy a változatlan külvilág mellett utazom.
- Tehát voltál, de alig vetted észre.
- Úgy tűnik, aki a fizikai síkon él, az csak meditációban képes elérni a szellemi világot. Ha fizikai testben teszi, akkor a jelen életbeli valóság veszi őt körbe. Ez különösen annak tükrében lehet gyakorlati információ, ha valaki betépve mászkál az utcán, mert akár az általa hitt istennel is találkozhat egy hajléktalan képében.
- A drogoknak ilyen hatásuk van?
- Igen. A tudatszint mélyül és akik akkor körbevesznek, lehetnek angyalok a körülötted lévő emberek képében.
- Az angyalok szemszögéből ez hogy néz ki?
- Szerintem pont úgy, ahogy nálunk. Álomként élik meg.
- Te ezt honnan tudod?
- 20 éve tanulmányozom a spirituális világot egy teljesen egyedi, tudományos szemlélettel. Rengeteg kutatást végeztem, amik eredményeit beépítettem az ÉlményParkba.
- Más is kutathat így?
- Persze. Csak nem könnyű, mert a spiritualitást kisajátító intézményrendszereken kívülre kell hozzá jutni. Minden embert elérnek azok a hatások, amiket ezek az intézményrendszerek sugároznak magukból, még engem is, aki meg sem vagyok keresztelve, hiszen a világot, ahol élek is keresztény kultúrkörnek nevezik. Amikor még teljesen kezdőként ezt elkezdtem, én is kénytelen voltam olyan információkból kiindulni, amik vallás-alapon keletkeztek, mint például az angyal, napangyal, őrangyal, amik el is térítettek, de annyira nem, hogy elveszítettem volna emiatt az objektivitásomat. Amikor valamit magyarázok, én is használom ezeket a fogalmakat a jobb érthetőség kedvéért. Ha ezt más is így akarja kutatni, az nem könnyű, mert egy kollektíva se szereti, ha nem fogadják el kritika és ellenvélemény nélkül, amit mondanak. Többek között ezért is tettem az ÉlményParkot szabadon elérhetővé, hogy biztosítsam a hozzám hasonlók meditációs kereteit.
- Hogy kezdted?
- Egyáltalán nem úgy, hogy ezt fogom csinálni. Menet közben alakult a helyzet ilyenné. Ha a megfelelő minőséget képviseled és törekszel arra, hogy betartsd az adott szavad, az egy idő után megemeli a tekintélyed, pláne ha meg is tudod magadat, illetve a hozzád fordulókat védeni.
- Említetted az idegen beavatkozást. Mondanál erről többet is?
- Veszélyes dolog magadat istennek kiadni, bár a 3D-ben élők szemében ez egyáltalán nem nehéz, ha olyan magasabb dimenziós lény vagy, akinek sikerült eredményesen behatolnia a Föld Hologramba.
- Te is annak adtad ki magad, nem?
- Én azt mondtam, hogy "az idegenek hite szerint". Jómagam még nem értem az istenkutatási meditációim végére.
- Mi a kutatásod jelen állása?
- Nem lenne könnyű erre egy mondatban válaszolni, mert a felek azonos fogalmak alatt akár teljesen mást is érthetnek. A másik az, hogy alacsonyabb látószögön nem lehet megérteni a magasabb látószög kijelentéseit. Különösen annak tükrében, hogy a jelenlegi Földön több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin, akik eltérő forrásokból merítkeznek.
- Létezik az "egy isten"?
- Kérdezed egy olyan helyzetben, ahol három monoteista vallás is van. Ha itt valami "egy", az a hologram, amiben az elemek osztatlan egyként viselkednek. Lehet, hogy ez okozza az egyik fő problémát, ha többen kerülnek ebbe bele.
- Ahhoz szükséges a méyltransz, hogy valaki ilyesmikkel foglalkozzon?
- Nem. A mélytransz ahhoz kell, hogy rendelkezz a szükséges kompetenciával, hogy ilyesmikkel foglalkozz. De ezt bizonyítani kell a bizonyítástól amúgy mások felé elzárkózó lényeknek. Közel járok ahhoz, hogy ennek rendszerét véglegesítsem, ami azt jelenti, hogy akik ezzel akarnak foglalkozni, azok számára ezt a kompetenciát én biztosítsam.
- Nálad kell jelentkezniük?
- Nem. Nálam mindenhez önmagadban befelé vezet az út. Lefordítva bármit akarsz tőlem, önmagadban befelé találod meg ehhez az utat. Ez vezet téged az Admin Szint felé. De van egy másik lehetőség, az a Játék Szint, ami a külvilágnak felel meg. Én neked az admin szinthez nem adhatok hatalmat, mert azt magadnak kell megszerezned úgy, hogy ehhez olyan minőséget fejlesztesz a személyiséged és képességeid terén. A játékról még nem tudok nyilatkozni, mert épp a visszatérés időszakát élem és ebben a minőségben is más vagyok, mint azok, akik csak a 3D-ben élnek.
- Ez mit jelent?
- A mélytranszt évekbe telik elérni és az ottani időlépték is tízéves. Az ottani környezet a véget nem érő munka érzetét kelti, mégpedig 0-24-ben. Elvégeztem pár szerkezeti változtatást, mivel ez egy idő után kiégeti az embert.
- Te is kiégtél?
- Elkezdtem blogokat és weboldalakat üzemeltetni önmagam szórakoztatására, amik tele voltak tanításokkal is, azaz elfoglaltam magam ilyen önmagam által kijelölt feladatokkal. De ha nem lett volna, csak a négy fal, az bizony próbára tette volna az elmémet, ezért létrehoztam az Admin-Játék Szintet, ahova csak az Admin-Admin Szintről lehet belépni. Itt lehetőség van a kikapcsolódásra, feltöltődésre, kalandra, szórakozásra azoknak, akik ebben a véget nem érő környezetben vannak. Azaz gondoskodtam arról, hogy akik a rendszerrel foglalkoznak, legyen lehetőségük szabadságra menni az ilyen keretek között meghúzott valóságba.
- Hogy nézett ki egy napod, amikor a mélytranszban voltál?
- Félig most is ott vagyok. De a legmeredekebb időkben azt láttam, hogy egyszer csak világos lett kinn, majd besötétedik, majd újra világos lesz és ez így ment évekig. Ha boltba kellett mennem, a kapacitásom annyi volt a fizikai világ felé, hogy motorikusan csináltam mindent és azt nagyon alacsonyan tartottam. Az ilyen meditáció még Tibetben is elég meredek lenne, azaz egy meditációt annyira nem toleráló európai nagyvárosi környezetben pedig különös nehézséget jelentett volna, ha nem fejlesztem ki az ébertransz technikát. Amivel kívülről nézve olyan voltam, mint egy általatok normálisnak vélt ember.
- Az milyen?
- Ha átesnél pár látószög emelkedésen, mindjárt őrültnek látnád, amit addig normálisnak hittél. Pont, ahogy engem láttak annak az állítólag normális emberek, amikor elkezdtem a tudatommal emelkedni.
- Egyedül élsz?
- Persze. Egy meditáló ember a világ legunalmasabb partnere, nem mintha bármelyik nő bevállalta volna az elmúlt két évtizedet. Gondolj bele, nem tudja és érti, mit csinálok, csak azt látja, hogy helyette nem törekszem a vagyonszerzésre, emiatt a nyomorszinten vagyunk és emellett neki a legnagyobb nyugalmat kellene árasztania felém. Ilyen nő a mesében sincs. De az érem másik oldala az, hogy nem vagyok az az "igazi férfi" típus, amire minden nő vágyik. Ezalatt megtanultam egyedül élni és meg is szerettem a magányt, mert bár az ember társas lény, azért vannak ennek előnyei is, amit az ember utólag fog értékelni.
- Mi az igazi ok?
- Senki sem lát bele abba a harcba, amit bizonyos magasabb dimenziós lényekkel vívok. Ha lenne is olyan nő, aki képes lenne a megszállásnak ellenállni, ott lenne velem a saját belső körömben egy potenciális veszélyforrás. Megtanultam az ezzel szembeni technikákat, de nem hinném, hogy megérné vállalni azért a maximum három évért, amikor még jó érzés egy párkapcsolat.
- Ez egy elég kemény hozzáállás.
- Fogalmad sincs, az elmúlt 10 évem milyen kemény volt. Ráadásul ha lenne nőm, az nagy felfordulást okozna az égi matriarchális közegben, ahol mindenki azonnal az úrnőmnek látná. Azzal a lendülettel engem be is helyeznének a nő feletti kollektív tudat rangjába, ami köszönőviszonyban sincs az enyémmel. Most, hogy már mindenkit lecsaptam fenn, aki szembeszállt velem, már lenne lehetőségem arra, hogy ezen változtassak, ám ha körbenézel, érdekelne, hány arra alkalmas tudatszintű és felkészültségű nőt látsz, hogy... és most fentről mondom, az univerzum, a galaxis, vagy akár a Föld úrnője legyen? Ezek eddig engem nem ismertek el, ezért kellett ez a sok harc. Halvány fogalmuk sincs, hogy itt nem csak az imént felsorolt három pozíció lenne nyitva több nőnek, mert mindenki egy nőt akarna itt látni, ami azt feltételezné, hogy létezik olyan nő, aki tudja hozni az én tudatszintemet.
- Van erre megoldás?
- Igen, nem párkapcsolati pozíciók ezek, hanem feladatpozíciók. A párkapcsolat kérdését pedig hagyjuk csak rám és senki ne pofázzon ebbe bele. itt mindenki szeret mindenbe belepofázni, ám ha jobban tudnátok, ti csinálnátok. Más kontójára meg ne pofázzon bele itt semmibe senki, mert jól látom, hogy ezeket az embereket és lényeket csak a befolyás- és előnyszerzés érdekli. Nem véletlen ilyen szigorú a személyzeti politikám.
- Az, amihez befelé kell jelentkezni?
- Az is. Mert játszani is csak azokkal szeretnék, akikkel jól érzem magam.
- Mi a különbség?
- A játékban a játékcélokért küzd mindenki. Mivel én közben tesztelem is a rendszert, a szempontjaim nem lesznek mások számára érthetők. Szóval erősen lecsökkent azon emberek köre, akik itt szóba jöhetnek.

- Ki lenne erre alkalmas?
- Két fő megközelítés lehet jó. Az egyik semmit sem tud rólam, a másik mindent és kiválóan felkészült.
- Milyen felkészülés lenne ez?
- Csak egy dologról van szó. Rátalálni a megfelelő hozzáállásra. A többi jön magától.
- Tudom, hogy a mélytranszról többet kellett volna kérdeznem.
- Arról mindent elmondtam, amit el lehetett.


Visszatérés

- Ez milyen visszatérés és honnan?
- Visszatérésnek azt nevezzük, amikor a tudatod tudatszintet vált, majd visszatér egy másik minőségi szinten.
- Jézusról is azt mondják, hogy visszatér. Ez is olyan?
- Nem tudom, kérdezd őt. Én az egyéni tudatomról beszélek és ugyanarról az emberről. Más dolgába csak akkor avatkozom, ha az avatkozik az enyémbe, vagy az utamba áll. Kivéve persze az általános beállításokat.
- Milyen a te visszatérésed?
- Az egész folyamatot nézve olyan, mintha helikopterrel mentem volna fel egy hegycsúcsra, ahonnan gyalog kell lejönnöm.
- Mit értesz helikopter alatt?
- Azt, amikor az emelkedésnél fenn rádöbbentek arra, hogy én nem térdepelek, meg könyörgök és az első tűzharcok után úgy döntöttek, hogy mivel nem tudtak megölni, megszabadulnak a problémától úgy, hogy kilövik a tudatomat fölfelé. Így azért könnyű gyorsan eljutni a mélytranszig.
- Első tűzharcok?
- Valahogy fel kellett oldani a patthelyzetet. De nagyon meglepte őket, mert földi embertől ilyet még nem láttak.
- Nem okoztál bajt?
- Addigra már megfosztottak az Erőtől, úgyhogy azt megúszták, ettől függetlenül nem örültek neki.
- Kik?
- Ti angyaloknak hiszitek őket. Valójában olyan idegenek, akik eléggé otthon vannak a spiritualitásban annyira, hogy szellemi lénynek adják ki magukat.
- Akkor az angyalaink nem is igazi angyalok?
- Mint ahogy egy pap istent képviseli, ők is az angyalokat képviselik.
- Miért lőttél rájuk?
- Ha nem tudnak megölni, az elég okot ad erre, ha megpróbálták, nem? Mindenesetre így nem volt sok lehetőségem arra, hogy megismerjem őket és tájékozódjak a kinti politikai helyzetről, amire viszont a visszatérés adott lehetőséget.
- Amikor kilőtték a tudatodat, mit találtál ott?
- Egy teljesen más világot, úgy mondanám, hogy az istenek isteneinek világát. Ahol felvetődött a kérdés, hogy mi a faszt keresek én ott. Kis beszélgetés után arra jutottak, hogy én istenkeresésben vagyok és tovább lőttek fölfelé.
- Hogy jutottak erre a következtetésre?
- A tudományos szemlélet az oka. Mármint az igazi tudományos szemlélet, mert amit a tudósok csinálnak, az egy téves gondolkodás. Ők tagadják a létezését, amíg nem lesz rá bizonyíték. Én azt mondom, nincs a létezésére bizonyíték, de az ellenkezőjére sincs. Mert ha én létezem, az kis rugalmassággal felfogható bizonyítéknak is. Az idegenek létezéséhez hasonló, hiszen ha mi létezünk, az már bizonyíték arra, hogy az értelmes élet létezhet.
- Erő nélkül mit lehet ebben a helyzetben tenni?
- Az erőnélküliség megteremtette a civilizált lény imidzsét, ugyanis minél följebb mész, annál primitívebb dolog az agresszió. Számomra pedig egy érdekes megfigyelést jelentett. Ugyanis attól, hogy elszívják tőled az Erőt, a szinteden maradsz, csak a manipulációs képességeid erősödnek fel. Ekkor született meg a szlogen is: ha nincs erőd, másoknak biztos van.
- De mi a manipulációt negatív dolognak tartjuk.
- Amikor kiteszel bármit a közösségi média felületedre, már te is azt teszed. A manipulációs azonban nem csak önös célokra lehet fordítani.
- Egy példát kérek erre.
- Amikor olvasol tőlem egy oktatóanyagot, nem állok ott téged erővel fenyegetve és ha abban nem csak objektív felsorolásokat látsz, akkor bizony egy pozitív manipuláció áldozata vagy.
- Érdekes nézőpont.
- Ha ebbe belekezdesz, rájössz majd, hogy itt minden csak értelmezés kérdése. Majd arra is, hogy ez a kollektív lények világában rendkívül szubjektív dolog. Annyira, hogy ugyanannak az ítélete holnap akár a mai ellentéte is lehet.
- Tehát az istenkeresés volt az útleveled?
- Szerintem engem elég hitelesnek láttak arra, hogy őket is érdekelje az eredmény. Ez azt is jelentette, hogy nyitnom kellett egy istenkutatás meditációt.
- Hogyan lehet istent kutatni?
- Kiderült, hogy megegyezik az álomkutatással és a halálkutatással.
- Ezekre hogy volt időd?
- Mai szemmel biztosan bizarr lehet, de 2012-ben egyszerre működtettem egy csomó blogot egyedül úgy, hogy ha akkor megnézted volna őket, komplett szerkesztőségeket hittél volna mögöttük. Elképesztő kapacitások nyíltak meg akkor.
- Most ezek a blogok hol vannak?
- Talán a holo gitár maradt meg egyedül, a többit bezártam, mert a mélytransz környezet csak kevés embernek lenne elfogadható. Ahogy térek vissza, jól látható az a minta, ahogy egyre érthetőbbé válnak a mondandóim.
- Mi az a holo gitár?
- Hangprogramozás. Képes voltam a magasabb dimenziós energiákat a zenei frekvenciákra konvertálni. De aztán fejlődtem és már az emberi szem porton át is megoldottam. Ebből lett a Holo Install, hogy elég csak ránézned a képekre, bár a holografikus szinthez inkább azok mögé kell a szemeiddel fókuszálni.
- Tehát gitározni tanultál gyerekkorodban.
- Dehogy. Amikor valakitől kaptam egy gitárt, elgondolkoztam, hogy lehetne valami teljesen új dolgot kezdeni vele. Van egy felvétel, amikor először vettem a kezembe és ez lett belőle. A dolog érdekessége azt, hogy utána menet közben a gitárt a hátam mögé tettem és változatlanul szólt. Ha bizonyítékokról beszélünk, nos én szereztem jópárat, ez az egyike volt.
- Azt is felvetted?
- Nem. Elfogadtam azt, hogy senki ne legyen a teljes bizonyosság állapotában.
- Ez egy szabály?
- Vannak más szabályok is, amik aztán arra engedtek következtetni, hogy a világ egy holografikus videojáték.
- Ez érdekes, de visszatérnék a visszatérés témánkra. Miért döntöttél úgy, hogy visszatérsz?
- Mert a közben globálissá vált idegen beavatkozás elkezdte veszélyeztetni a meditációt. A civilizációs feszültséget még megoldottam, hogyan legyek teljesen nyugodt egy rendkívül egzisztenciaszegény környezetben, amiben bevétel nem volt, ám a csekkek érkeztek. Ám a normális világ körülöttem, ami egy másik feltétel, elkezdett komolyan sérülni, aminek nemzeti katasztrófa lesz a vége, ha nem érek le időben. Az csak hab a tortán, hogy a valóságot is meg akarják a végén szüntetni, ám nekem szükségem van a 3D idővonalára. Ha ezek nincsenek, vagy másképp történnek, akkor nem lett volna erre okom és még mindig a mélytranszban lennék. Ez a visszatérésem hatodik éve egy közel sem könnyű úton, amit azért enyhít az az érzés, hogy mindenkire felülről érkezem. Közben sok megfigyelést teszek és megismerkedem azzal, amit fölfelé kihagytam.
- Mi lett volna, ha lefelé is helikopterrel jössz?
- Elkerültem volna a figyelmem egy szellemi világba került társaság, akik a szakrális csatornán hódítanak úgy, hogy megszállják a magasabb dimenziós lényeket. Bolygóról bolygóra járva teljesen tönkreteszik az adott világot úgy, hogy kiélveznek mindent, amit lehet, majd magára hagyják őket. Amit látok a populista politikusokon, az ennek a mintáját mutatja még egy viszonylag kora stádiumban. Szerencsére meg vannak a lehetőségeim a szembeszállásra, sőt annál többre is.
- Hol tart ez a harc?
- A második stádiumban. Az első volt a legnehezebb, a megjelenés és a defenzíva időszaka. A második fázis az offenzíva, a harmadik pedig a visszateremtésé, hogy visszaállítsam azt, amit ezek tönkretettek.
- Mindezt egyedül?
- Ezt nem lehet másképp a belső szabotázs veszélye miatt. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne lennének benne szerepvállalási pozíciók. Van egy weboldal, ami ezzel foglalkozik.
- Tehát ha jól értem, akiket te populista politikusoknak nevezel, azok ezt a támadást hajtják végre?
- A minta erre utal. Létrehoznak egy függésben tartott elitréteget, akik magukhoz vonnak minden erőforrást és olyan világot hoznak létre, amiben szabadon élvezkedhetnek. Itt Magyarországon az nehezíti meg a dolgot, hogy keresztény-nemzeti jobboldalnak nevezik magukat. Az oroszoknál gond nélkül megcsinálták, Amerikában viszont sokkal nehezebb dolguk lesz, ha a jelöltjük nyeri a választást.
- Ha jól értem te most két beavatkozásról beszélsz, illetve a sajátoddal együtt háromról?
- A helyzet sajnos rendkívül bonyolult. Lényegében arról van szó, hogy volt eredetileg egy idegen beavatkozás, aminek célja az emberiség átsegítése a tudatszint váltáson. Ezek fölött jelent meg az a társaság a szívcsatornán, amivel szemben a kollektívák tehetetlenek és használják ezeket a céljaikra. A megszállókkal szembeni hadviselésben már egész jó vagyok, de egészen más egy emberről kilőni őket, mint egy beavatkozó idegenről, akik nem viselik jól, ha egy ember ilyesmit csinál velük. Ám mivel az általam létrehozott holoprogramok olyan spirituális csúcstechnológiát képviselnek, amik számukra is újdonság, nem lesz olyan nehéz eljutni a problémák gyökeréig.
- Hogy látod át mindezt az emberi kapacitással?
- Megoldottam.